Facebook LinkedIn

Agenda lezingen

Naast het werken in mijn praktijk, geef ik regelmatig bijscholingen en lezingen over diverse orthomoleculaire en holistische onderwerpen. Ik heb een integrale visie op gezondheid. In mijn lezingen en cursussen zal er steeds aandacht besteed worden aan leefstijl, zingeving, voeding en bewustzijns-ontwikkeling.

In 2016 en 2017 stonden in mijn lezingen en cursussen het thema ‘Burn-out’ centraal; in 2018 en 2019 richt ik me op het thema ‘hormonen’.

Op 9 april 2019 geef ik een lezing op het orthomoleculaire dietisten (NOD) congres met als thema ‘Hormonen, bron van vitaliteit’.

Tevens zal ik in 2019 verdiepingscursursussen voor therapeuten en artsen verzorgen over het thema hormonen. Meer informatie over deze cursussen kunt op vinden in de volgende link: verdiepingscursus hormonen. Hierin zal ik ingaan op hoe leefstijl, voeding, bewustzijn en zingeving invloed uitoefenen op onze hormonen en wat we kunnen doen om hormonale disbalansen te herstellen.  Er al diep worden in gegaan op de achterliggende oorzaken van diverse hormonale disbalansen en op de relatie tussen stress en hormonen en darmen en hormonen.

Op vrijdag 23 en 30 november 2018 gaf ik voor het orthomoleculaire kennisinstituut Orthokennis 2 verdiepingscursussen over het thema hormonen. Voor meer informatie zie 2 daagse cursus hormonen en verdiepingscursus hormonen.

Op zaterdag 13 mei 2017 gaf ik als keynote spreekster een lezing op het Congres Voedingsgeneeskunde, met als titel: Burn-out, waar is de energie?

Ik ging in op de verschillende klachtenpatronen en de neurobiologische processen die schuilgaan achter een burn-out en welke orthomoleculaire ondersteuning kan worden ingezet voor het herstel.

Ik ben keynote spreker op dit congres; zie ook: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2794

foto_congres1

Op vrijdag 19 mei 2017 gaf ik een lezing over het thema Stress; holistisch benaderd. Meer informatie hierover kunt u vinden via de volgende link:

Seminar Stress

In 2017 gaf ik voor Stichting Orthokennis diverse Clinics met als titel: De psyche in balans; de juiste ondersteuning. Meer informatie over deze Clinics kunt u vinden in de volgende link: http://www.orthokennis.nl/clinics

 

A male hoverfly by Alvesgaspar