Holistisch

Samen sterk, gezondheid in geheel

Ik werk in het Centrum voor Integratieve Geneeswijze, waarin artsen en complementair werkende therapeuten samenwerken. Ik geloof in de kracht van samenwerking.

Ik werk vanuit een holistische benadering; er wordt niet alleen naar de ziekte gekeken, maar de mens wordt als geheel bekeken. Niet alleen het lichamelijke aspect, maar ook het voelen en denken komen aan bod. Ik behandel geen symptomen, maar ga op zoek naar onderliggende processen die de disbalans veroorzaken.

In het logo van mijn praktijk is de Levensbloem (Flower of Life) verwerkt. In dit symbool staat verbinding centraal en komen zielskracht, ervaring en weten(schap) samen. De Levensbloem is opgebouwd uit verschillende vormen, waardoor de hele Levensbloem ontstaat. De kracht van het Geheel is sterker dan de som der delen. Dit geldt ook voor de mens. Als je je eigen kracht op verschillende niveau’s versterkt, is de uitwerking sterker dan wanneer je slechts symptomen bestrijdt.

workshops

De natuur laat ons zien dat alles in essentie aanwezig is, het hoeft alleen nog maar tevoorschijn te komen. De zonnebloem laat de zonnekracht die in de natuur aanwezig is heel duidelijk zien. Om tot volle groei te komen heeft het zonlicht en de juiste aarde nodig. De zonnebloem heeft een geometrisch patroon; de pitten zijn geschikt in een spiraalvorm volgens een Fibonacci-reeks patroon. De Fibonacci-reeks vormt de rekenkundige basis voor de Gulden Snede en is een verhouding van 1 staat tot 1.618. In deze verhouding is ook ons lichaam opgebouwd, maar ook bijvoorbeeld in veel planten en ons sterrenstelsel is de Gulden Snede terug te vinden.

De geometrie vormt de blauwdruk in de natuur; zonder deze orde zou er chaos ontstaan. In ons lichaam is deze verhouding ook aanwezig; in ons DNA, in elke cel, maar ook bijvoorbeeld ook in onze hartslagpatroon. Als deze verhouding wordt verstoord kan dit leiden tot ziekte en het ervaren van chaos of bijvoorbeeld disbalans. In ieder mens is de geometrische ordening en balans van in essentie aanwezig. Leven in verbinding je eigen natuurlijke kracht, is de sleutel voor je eigen potentieel en het creëren van eigen levenspad.

Orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van de kracht van de natuur en kan deze kracht, die in iedereen aanwezig is, versterken. Het ontgiften van het lichaam kan hier bijvoorbeeld toe bijdragen, maar soms heb je juist letterlijk meer voeding nodig om krachtiger te worden. Natuurlijke middelen kunnen daarnaast herstelprocessen ondersteunen.