Afspraak maken

Op maandag tussen 11.30 en 12.00 uur en op vrijdag tussen 11.30 en 12.00 uur (m.u.v. de schoolvakanties en feestdagen) ben ik telefonisch bereikbaar voor het inplannen van afspraken of het stellen van een korte vraag. Het telefoonnummer van de praktijk is 0624129903. Op dit moment neemt de praktijk geen nieuwe cliënten aan en wordt er ook geen wachtlijst gehanteerd.
Als u een afspraak voor een intake wilt inplannen, verzoek ik u in juni 2024 een mail te sturen naar info@orthobalans.nl

Tarieven en vergoeding

De tarieven voor een consult zijn 25 euro per kwartier. Het eerste consult duur gemiddeld 1 tot 1,5 uur, vervolgconsulten 45 minuten tot 1 uur. Het traject bestaat gemiddeld uit 5 sessies. Tussen het eerste en vervolgconsult zit meestal 1 maand. Kosten voor eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek vallen buiten de consulttarieven.

Afhankelijk van het aanvullende pakket van uw zorgverzekering worden mijn consulten (gedeeltelijk) vergoed. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, ik verzoek u zelf na te vragen bij uw verzekering of mijn therapie wordt vergoed uit uw aanvullende pakket. Ik verleen haptotherapie, orthomoleculaire therapie en overige natuurgeneeskunde en ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en ingeschreven bij het overkoepelende HBO register RBCZ. Mijn AGB zorgverlenersnummer is 90-042414, mijn praktijkcode 90-51202.

Voor meer informatie over vergoedingen in 2024 voor complementaire geneeswijzen en orthomoleculaire geneeskunde zie : https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen Orthomoleculaire therapie wordt alleen vergoed vanuit een aanvullend pakket en in 2024 niet meer door elke zorgverzekeraar vergoed.

Voor meer informatie over vergoeding overige natuurgeneeskunde zie: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/orthomoleculaire-geneeskunde#:~:text=Orthomoleculaire%20geneeskunde%20wordt%20door%20zorgverzekeraars,geen%20vergoedingsmogelijkheden%20voor%20orthomoleculaire%20geneeskunde.

Kosten voor eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek worden nooit vergoed door de zorgverzekeraars.

Voor vergoedingen wat betreft haptotherapie zie: Haptotherapie vergoeding (update: 2024) – Zorgwijzer

Hieronder vindt u een overzicht van mijn tarieven:

  • Orthomoleculair, haptotherapeutisch en/of overige natuurgeneeskundig consult: 25 euro per kwartier / 50 euro per half uur/ 75 euro 45 minuten/ 100 euro per uur/150 euro voor anderhalf uur
  • Telefonisch of onlineconsult: 25 euro per kwartier

Een online of telefonisch consult wordt niet altijd vergoed uit het aanvullende pakket, vraag dit voor de zekerheid even na bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer u uw gemaakte afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, dient u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te doen. Indien u de afspraak niet of later worden afgezegd, zal de consultprijs in rekening worden gebracht.

Na het inplannen van een afspraak zal u worden uitgenodigd voor mijn clientportaal en krijgt u via het clienportaal een uitnodiging om de behandelovereenkomst en het anamneseformulier in te vullen. Zodra u client bij mij bent, kunt u via http://www.mijnorthobalans.nl/login/ inloggen in uw dossier. Als u bent ingelogd, kunt u mij in het portal beveiligde mails toesturen met bijlagen. Een andere manier om mij op een beveiligde manier mails of bestanden te sturen is via www.plixie.eu.

Contact

Mijn praktijk bevindt zich in Hypericon, Centrum voor Integratieve Geneeswijzen, Berg en Dalseweg 83, 6522 BC te Nijmegen. In de buurt is voldoende gelegenheid om betaald te parkeren. In de Jozef Isrealstraat kunt u gratis parkeren (200 meter lopen). Na aankomst kunt u plaats nemen in de wachtruimte beneden in het gebouw (op dinsdag) of in de wachtkamer op de eerste verdieping (overige dagen).

Emailadres: info@orthobalans.nl Telefoonnummer: 0624129903

Ik werk op maandag, dinsdag, en woensdag op de bovenste verdieping. Donderdag en vrijdag werk ik in de fysiotherapie ruimte op de eerste verdieping. Omdat er geen lift in het gebouw is, werk ik op dinsdag beneden in het gebouw. Als u niet in staat bent om een trap om te lopen, regel ik een afspraak voor u beneden in het gebouw. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Wetgeving

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Via de behandelovereenkomst geeft u zelf toestemming tot het vastleggen van uw gegevens in uw clientdossier. Wettelijk ben ik verplicht deze dossier 20 jaar te bewaren. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt dat zorgaanbieders aangesloten moeten zijn bij een erkende geschillencommissie. Praktijk Orthobalans is als VBAG lid hiertoe aangesloten bij Quasir, zie ook http://www.quasir.nl.

Ook ben ik onderhevig aan het tuchtrecht, wat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (zie ook http://www.tcz.nu). Als u een klacht heeft, bespreek die dan eerst met uw beroepsbeoefenaar (praktijk Orthobalans) zelf. Misschien is er sprake van een misverstand. Een goed gesprek kan het probleem mogelijk al oplossen. Mocht dit niet voldoende zijn, kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep of bij een van de instanties in de volgende link: https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html. Het College van Beroep bestaat uit een raad van minimaal drie en maximaal vijf personen.

Mijn privacyverklaring kunt u lezen in de volgende link: https://www.orthobalans.nl/praktijk/praktijk-informatie/privacyverklaring-2/ en de algemene voorwaarden in de volgende link: Algemene Voorwaarden – Orthobalans. Als u contact opneemt met Orthobalans dient u akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

De adviezen zijn niet ter vervanging van medische reguliere zorg. Ik ben geen arts en er worden geen officiële diagnoses gesteld. De testen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van regulier medische testen en de supplementen niet ter vervanging van medicatie. Client vergewist zich er van dat het gebruik van voedingssupplementen geen garantie geeft tot genezing of verbetering van het klachtenpatroon. Client leest de etiketten voor het gebruik en neemt supplementen op eigen verantwoordelijkheid. Stop bij zwangerschap met het innemen van de supplementen. Dit geldt ook wanneer er gestart wordt met nieuwe medicatie. De uit de behandelingen voortvloeiende adviezen of aanbiedingen zijn maximaal drie maanden geldig. Daarna dient het advies herijkt te worden in een individueel consult of te worden gestaakt.

AVG

Praktijk Orthobalans heeft maatregelen getroffen rondom de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Met externe partijen (zoals de boekhouding) worden verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden de gegevens anoniem gedeeld. Er worden regelmatig veiligheidscontroles van de digitale dossiers uitgevoerd.

VIM

Net als in de reguliere zorg, geldt ook voor de complementaire zorg de procedure VIM, ofwel ‘Veilig Incident Melden’. Die houdt onder andere in dat Praktijk Orthobalans verplicht is calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Praktijk Orthobalans gebruikt hiervoor een speciaal registratieformulier dat is opgesteld door de RBCZ.

VBAG logo
Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijzen onder nummer 2101002A
RBCZ logo
HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (Register therapeut BCZ®
of HQT ® (High Quality Therapist) onder nummer 911015R