n 2020 staat het thema ‘hormonen’ centraal en geef ik de volgende lezingen en verdiepingscursussen:

14 februari:  Cursus laboratorium Diagnostiek Vrouwelijke hormonen; opgeven en meer info via de volgende link: cursus lab vrouwelijke hormonen

15 mei: Lezing over thema Hormonale balans bij mannen op het Voedingsgeneeskunde congres te Houten, voor meer info zie: lezing mannelijke hormonen

20 juni: Verdiepingscursus Vrouwelijke hormonen te Antwerpen; meer info en opgeven via de volgende link: verdiepingscursus Antwerpen

16 september: Cursus laboratorium Diagnostiek Vrouwelijke hormonen; opgeven en meer info via de volgende link: lab diagnostiek vrouwelijke hormonen

3 oktober: Verdiepingscursus Vrouwelijke hormonen te Antwerpen; meer info en opgeven via de volgende link:verdiepingscursus mannelijke hormonen

13 november: Verdiepingscursus Vrouwelijke hormonen te Breukelen; meer info en opgeven via de volgende link: vrouwelijke hormonen

27 november: Verdiepingscursus Mannelijke  hormonen te Breukelen; meer info en opgeven via de volgende link: mannelijke hormonen

De doelgroep van de lezingen en vedriepingscursussen die ik geef zijn beroepsbeoefenaren zoals artsen en therapeuten, andere geÏnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.  De cursussen zijn geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen.

In de jaren hiervoor heb ik verdiepingscursussen gegeven over burn-out, psyche en darmklachten.

In al mijn cursussen staat een holistische benadering centraal.